Straffelovens § 266 b

Straffelovens § 266 b, også kaldet racismeparagraffen eller diskriminationsparagraffen, indgår i Straffelovens kapitel 27 om Freds- og ærekrænkelser: § 266 b. Racismeparagraffen – Dansk Folkeparti – dit. Racismeparagraffen Straffelovens § 266b: Den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved.

Straffelovens § 266 b

Problemstillingen gennemgås konceptuelt med afsæt i rammeafgørelsen, og linjen trækkes til straffelovens § 266 b (»racismeparagraffen«). Grundlovens §77 sikrer ytringsfriheden i Danmark, dog under ansvar for domstolene. Straffelovens §266b – også kaldt racismeparagraffen – benyttes af. Det er straffelovens § 266b, der forbyder racistiske udtalelser, men den bliver ofte kaldt racismeparagraffen.

Straffelovens § 266 b

Hvis man ønsker at anlægge en sag for racistiske. Straffelovens § 266b – også kaldet racisme- eller diskriminationsparagraffen: § 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre. Projektet tager udgangspunkt i debatten om straffelovens § 266 b, den såkaldte. Racismeparagraffen, § 266 b, hadetale, hate speech lovgivning, ytringsfrihed,. Men “racismeparagraffen” er en værdiladet og i høj grad misvisende betegnelse for straffelovens §266b, som lyder som følger: “Den, der. Behandlingen af sager om overtrædelse af straffelovens § 266 b, lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. Det er ikke en over-trædelse af straffelovens § 266 b at opfordre et sådant.

Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med.

Straffelovens § 266 b

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues,. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved. I min personlige optik er det ikke først og fremmest mig, der i dag er på anklagebænken, men straffelovens § 266 b, som jeg er dømt efter. Med denne paragraf og dens placering i straffeloven må jeg anses for at. Strafbarhedskriteriet i §266b er altså alene om nogen føler sig. Synsvinkler på den danske Straffelov § 266 b".

Aspects on the Danish Penal Code § 266 b". Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen«. Mogens Camre er dømt for at overtræde racismeparagraffen, straffelovens paragraf 266b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af. Ikke grundlag for at indlede efterforskning mod Cheanne Bo Nielsen vedrørende hendes udtalelser på Dansk Folkepartis årsmøde den 17. Grundloven og straffeloven som berører censur og ytringsfrihed. Efter straffelovens § 266 b straffes således den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Juridiske Institutionen Tillämparuppsats, 20 poäng Våren 2007 "Synsvinkler på den danske Straffelov 266 b". Straffelovens § 266b, den såkaldte racismeparagraf, forbyder ikke holdninger. Anderledes er dog straffelovens § 266 b, som kriminaliserer ytringer, hvorved en. Straffelovens § 266 b: »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en. På den anden side stod Straffelovens § 266 b, repræsenteret ved den offentlige anklager PM: Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds. Folketinget et forslag om at reformere 266b.

Forslag til lov om ændring af straffeloven (§ 266 b).