Opgravning af olietank

Selvom det understreges at det ikke er et lovkrav (og aldrig har været det) er der flere rigtig gode grunde til at vælge en opgravning af en nedgravet olietank efter. De fleste olietanke skal skrottes, når de bliver 40 år gamle, men der er undtagelser. Læs her, hvornår din olietank skal skrottes.

Opgravning af olietank

Ved opgravning af olietank sikrer du dig mod forurening af din jord. Vi står for en både hurtig og effektiv tømning og opgravning af din olietank. Din olietank har begrænset holdbarhed, og en læk kan forurene både jord og grundvand. Vi er ved at sløjfe vores fyr og skal have fjernet den nedgravede olietank, men hvem får man til at gøre sådan noget i syddjurs kommune.

Opgravning af olietank

Vi har netop i dag underskrevet købsaftale (advokatforbehold), og fået indskrevet i aftalen, at sælger betaler og sørger for opgravning af.

Bliver der efterladt forurening i forbindelse med opgravning af en olietank, kan det medføre, at ejendommen bliver kortlagt i henhold til lov om forurenet jord. Først i 70èrne blev et utal af tanke nedgravet, mange er stadig i brug, flere er ikke længere i brug, men ikke tømt ordentlig og lever derfor ikke op til kravene. Særlige forhold i forbindelse med netop din olietank kan gøre opgravningen til en vanskelig og dyr affære (se næste punkt). For at få tømt, afblændet eller opgravet din olietank kan du henvende dig til eksempelvis: kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og. Fjernelse af den gamle olietank og olierester. Opgravning, sandfyldning og bortskaffelse.

Der var heldigvis ikke forurenet under tanken. Hvis du vil foretage opgravning af din olietank skal du gøre følgende: Olietanken tømmes for olie.

Opgravning af olietank

Der er de seneste år kommet mere fokus på nedgravede olietanke. Senest 6 måneder efter at din olietank er taget ud af brug, bør du få den renset og sløjfet. Nordrør kan tilbyde at udføre arbejdet til fast pris. Kontakt os senest 8 dage inden forventet opgravning. A klagede over, at Miljøstyrelsen (M) havde stadfæstet et påbud fra Miljøkontrollen i K Kommune om opgravning af en olietank. Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f. Hedensted Kommune fører ikke tilsyn ved sløjfning eller opgravning af tanke.

Skal din tank sløjfes, anbefaler vi, at du graver tanken op. Fordelen ved at opgrave tanken er, at der hurtigt kan dannes et overblik over, hvorvidt der er en. Skal du etablere, udskifte eller sløjfe en olietank, skal det anmeldes skriftligt til kommunen. Hvad gør jeg, hvis jeg vil etablere, udskifte. Olietanke under 6000 liter skal tages ud af brug og sløjfes, når de har nået en vis alder – deres. Opgravning af en olietank bør foretages af en entreprenør. Hop til Opgravning og bortskaffelse – Opgravningen kan foretages af entreprenører.

Tanken skal være tømt og evtentuelt renset og spulet inden. Olietanke kan give anledning til jordforurening. Så selvom du har en forsikring, der betaler for hel eller delvis fjernelse af. Endvidere kræver mange købere foretaget en forureningsundersøgelse ved gamle nedgravede olietanke eller en opgravning af tanken inden køb af. Ved etablering, sløjfning eller fjernelse af olietanke, skal dette altid anmeldes til kommunen. Hvis kommunen har kendskab til din tank, er den allerede registreret. De fleste husejere med en gammel olietank i baghaven aner ikke, at den skal sløjfes.

Få oplysninger uden opgravning »Men olieselskabet. Arbejdet blev udført hurtigt med god styring. Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og blændes af, så man. Opgravning Af Olietanke – opgravning af olietanke, bygge- og anlægsentreprenører, aut.