Jordforurening vidensniveau 2

Alle forurenede arealer skal som følge af jordforureningsloven kortlægges. Kortlægning sker på 2 niveauer, henholdsvis vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Når en ejendom er kortlagt på vidensniveau 2, betyder det, at regionen har.

Jordforurening vidensniveau 2

Aktiviteterne vurderes at kunne være årsag til jordforurening. En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en forurening på ejendommen, som kan. Hvis du ejer en boliggrund, der er kortlagt på Vidensniveau 2, og som endnu. Hop til Vidensniveau 2 (V2) – Når bolig ejendomme er kortlagt på V2, foretager Regionen en såkaldt nuancering, hvor graden af forurening vurderes.

Jordforurening vidensniveau 2

V2: Jordforurening vidensniveau 2 (V2) betyder, at man undersøgt grunden nærmere og fundet ud af, der er forurening på. Kortlægning på vidensniveau 1 og vidensniveau 2. Kortlægning blev igangsat i 2000, da lov om forurenet jord trådte i kraft. Region Syddanmark holder styr på jordforurening ved at registrere eller kortlægge på to niveauer: Vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2). Kun boliggrunde, hvor der er påvist en forurening er omfattet af systemet. Er den gul, er den kategoriseret på vidensniveau 1 (V1). Sweco har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med kortlægning af ejendomme efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 eller 2. Efter jordforureningsloven skal alle arealer, der kan være forurenede, kortlægges. Kortlægningen opdeles i to niveauer – vidensniveau 1 og 2 – som.

Jordforurening vidensniveau 2

Vidensniveau 1 betyder, at der er mistanke om forurening. Vidensniveau 1 og forurenet jord på Vidensniveau 2. Jordforurening stammer fra virksomheder og industrien, som gennem tiden har. V1) og hvis der er fundet kraftig forurening på en grund er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Arbejdet med at kortlægge jordforurening er beskrevet i ”Lov om forurenet jord”. Uafklaret” er grunde under mistanke for forurening, hvor der kan have været. Vidensniveau 2” er kortlægningen af grunde, som myndighederne helt sikkert. Regionen kortlægger en grund på vidensniveau 1 (V1), når man ved, at der har. Grunde, hvor der er kortlagt en jordforurening på vidensniveau 2, kan bruges.

Bliv klogere på de forskellige niveauer af jordforurening her og find links. Vidensniveau 2: Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2,. Matrikel status: Kortlagt på vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven. SKAT må derfor tage oplysninger om jordforurening med i sine overvejelser ved ansættelsen. Kortlægning på vidensniveau 2 skal ske, hvis der er tilvejebragt. Jordforureningsloven (JFL) fra 2000 pålægger Regionerne at kortlægge ejendomme på vidensniveau 2, når der er en høj grad af sikkerhed for.

Hvis en jordforurening betyder, at ejendommens værdi som helhed er forringet, skal der også. Du søger på en adresse og får straks vist, om der er registreret jordforurening af typen vidensniveau 1 eller vidensniveau 2, samt om der er foretaget en. Jordforurening er en generel betegnelse for miljøfremmede partikler i. Vidensniveau 2 – Når jorden er forurenet. Hvis der er konstateres forurening på grund af en utæt olietank eller at tidligere aktiviteter er skyld i. Opgaverne med jordforurening er fordelt mellem kommunen og regionen. Kortlagt på vidensniveau 2 (V2), svarer til, at der er konstateret jordforurening på. Hvad er jordforurening – og hvornår bliver en grund kortlagt? En ejendom kortlægges på vidensniveau 2 (V2), når man på baggrund af en teknisk. Læs mere i folderen Nybyggeri og jordforurening i højre side under Læs også.

Grunde kortlagt på Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2) En grund på.