Forurening af grundvand i danmark

Danmark er et landbrugsland, og to tredjedele af Danmarks areal er dyrket næsten udelukkende som intensivt landbrug. Påvirkning af grundvand fra Danmarks undergrund. Det skyldes, at brøndene er sårbare over for forurening, da vand fra overfladen let kan sive ned i dem.

Forurening af grundvand i danmark

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Men grundvandet er truet af forurening og overindvinding. For bedre at forstå, hvordan grænsen mellem ungt forurenet grundvand og gammelt.

Grundvandsforurening er en kvalitetsforringelse af grundvandet i forhold til dets naturlige kvalitet.

Forurening af grundvand i danmark

Det største markbidrag til vandmiljøet er udvaskning af nitrat-kvælstof til grundvand og vandløb. Grundvandet kan blive så forurenet af nitrat,. Det er først og fremmest landbrugets brug af kvælstofgødning, som er årsag til. Farlige bakterier fra gylle går direkte i grundvandet. De bakterier, der forurenede Køges drikkevand for et par år siden, ser ud til at komme.

De fleste drikkevandsmagasiner i Danmark er godt beskyttet mod indtrængende. Godt 99 % af det vand, vi drikker i Danmark, er grundvand, som vi henter op fra. Tilførsel af kvælstof samt forurening med pesticider er i dag de største trusler mod det. I Danmark indvindes drikkevandet fra grundvand, og vi har gennem.

Forurening af grundvand i danmark

ForsideFaglig videnGrundvandGrundvidenForurening af grundvand. Ny opgørelse viser, at stadig mere af vores grundvand er forurenet af.

Danmarks mest solgte sprøjtegift, Roundup, er havnet i grundvandet. Danmarks grundvand er en livsvigtig ressource for mennesker og natur. I Danmark kan vi hente vores drikkevand i hanerne direkte fra grundvandet. Denne forurening stammer ikke fra grundvandet, men fra fejl i det. Derfor beskyt- tes det danske grundvand imod nitrat og det sker gennem tre overordnede initiati-. Mange steder har det været nødvendigt at lukke boringer p. Når vi arbejder med at forebygge forurening af grundvandet, handler det altså om langsigtet planlægning – om at sikre, at dine børn, børnebørn og kommende. Drikkevand og grundvand i Danmark" ved Poul Løgstrup Bjerg,. I Danmark er der meget strenge krav til grundvandets kvalitet, fordi vi ikke normalt renser.

Generel forurening af grundvandet i hele området. Hele 60 procent af Kinas grundvand er så forurenet, at det ikke kan drikkes,. Det er bare ikke rigtigt gået op for de danske grøntsagsgrossister. Danmark adskiller sig fra de fleste andre. Beskyttelse af grundvand mod forurening er dermed også med til at. GEUS om pesticider i grundvand: Det er ikke landmændenes skyld.

GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). I Danmark tager vi rent drikkevand for givet, men sådan er det ikke overalt i verden. Nævn tre årsager som truer forurening af grundvandet i Danmark? Rapporten handler om grundvandet i Danmark og undersøger blandt andet forureningen af grundvandet, og hvordan vi får rent drikkevand. Derfor analyserer vi vandet, så vi er sikre på, at det vand, vi leder ud i vandhanerne, er rent. Ved at vælge økologi er du med til at sikre rent grundvand i. I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand i. Men de seneste årtier er mere og mere grundvand desværre blevet forurenet med sprøjtemidler. Grundvandet i Københavns og Frederiksberg kommune kan være i fare efter Region Hovedstaden. Selv om drikkevandet ligger langt nede i jorden, er det truet af forurening.

Nogle steder i Danmark har man problemer med gift i grundvandet. Grundvandet under storbyerne er så forurenet, at det ikke længere kan. Bente Villumsen, der er ansat i Danmarks Naturfredningsforening.